top of page

DareToShine - Metoden

Jag har inspirerats av många olika discipliner i utformningen av programmet, ”plockat russinen ur kakan” från 20 års erfarenheter, där de två bärande delarna i metoden dels är Storytelling samt en specifik, mycket framgångsrik coachingmodell som jag hittade efter att jag länge sökt med ljus och lykta efter något utöver det vanliga, något som kunde göra skillnad på riktigt. Allt detta har jag kombinerat på ett sätt som tar fram det bästa inom oss – för att ta det vidare till medveten handling och nya resultat i vardagen.

Det mina kunder går igenom under ett coachingprogram med mig har många likheter med den process som sker i en konstnärsstudio, oavsett om det handlar om till exempel målning, skrivande eller skulpterande. Med stora och små verktyg, utforskande ett penseldrag i taget, mejslar du ut, får syn på och skapar den autentiska berättelsen om dig själv. Likt skulptören som bit för bit varsamt hackar bort onödig sten, förvissad om att statyn som ska komma fram finns där inne någonstans, redo att träda fram i ljuset.

 

Bit för bit får du syn på din essens, synar invanda mönster och beteenden, för att sedan skapa en konkret karta och kompass med tydliga mål – där du vet vad du ska göra och hur du ska göra det - för att ta din vision till handling.

 

Likt konstnären arbetar du fram din skulptur, din målning eller din bok!

 

Under den här skapandeprocessen får du lära dig:

 

  • Storytelling. Används genom hela programmet som kreativt verktyg för att återupptäcka och medvetandegöra din egen sanna berättelse om vem du är, som människa och ledare – det gör dig stark, autentisk och tydlig, inför dig själv och i din kommunikation med andra. Läs mer om storytelling här. 

 

  • Autenticitet. Du blir stark genom att få kontakt med din essens, det som är kärnan i dig och som gör dig till just dig. Därifrån ser du tydligt vilken väg som är din, det du står för vilket i sin tur skapar styrfart, starka relationer och förtroende hos andra.

 

  • Become a Master. Du lär dig att skickligt behärska avgörande principer och färdigheter som tillsammans bildar ett kraftfullt ”skill-set” för framgångsrikt självledarskap. Genom att bland annat konsekvent fokusera på och prioritera rätt saker – både i det inre och i det yttre – så leder du dig själv dit du vill.

 

  • Train your brain for success – från tanke till handling. Genom att programmet väver samman ett tvärsnitt av principer - från ledande hjärnforskning (sk neuroscience) till mångtusenåriga visdomsläror - tränar du din hjärna att tänka i nya banor vilket ger nya beteenden och resultat. Du integrerar vänster och höger hjärnhalva till en kreativ helhet.

 

  • Tillhörighet och igenkänning. Du lär dig hur sann tillhörighet och igenkänning gör så att du ska våga tänja på din egen comfort-zone och bli mer kreativ och nytänkande. Tillhörighet och igenkänning ger en upplevelse av att ha ”hittat hem”.

 

  • True meaning and contribution. Är några av de konkreta slutsatser som programmet mynnar ut i – en tydlig och levande bild av vad som ger dig sann mening, vad som är viktigt för dig och det du är här för att bidra med varje dag - som även gynnar andra. Du får en konkret karta och kompass för hur du ska gå tillväga.

 

  • Resilience. På svenska ”motståndskraft” (dock tycker jag engelskans ord fångar det hela bättre på något sätt).  Du kan aldrig ha full kontroll på det som händer i livet, men du kan träna dig i att hantera det som kommer på din väg, på vilka val du gör och hur du förhåller dig till det som händer. Du kommer utveckla förmågan att fortsätta framåt trots oro, rädsla och känslan av att ”inte veta”. Det är okej att vara rädd, men du kommer inte låta det stoppa dig. Du kommer istället att veta vad du ska göra och göra det – oavsett omständigheter.

 

I en tid som präglas av stora paradigmskiften i hur vi behöver leda och verka i våra samhällen, organisationer och i världen som helhet för att skapa mening, långsiktighet och hållbarhet, är många av oss väl medvetna om att vi kvinnor både behöver få och ta mer plats. Men inte på bekostnad av oss själva utan tvärt om – där vi växer ännu mer.

Intentionen med mitt DareToShine-program är att bjuda in dig som kvinnlig ledare och changemaker till en resa där du får nycklarna till att låsa upp din potential - det som får dig och ditt självledarskap att lysa. Och det är när du gör det som du även inspirerar andra och ger dem ”tillåtelse” att göra detsamma.

“Our deepest fear is not that we are inadequate. Our deepest fear is that we are powerful beyond measure. It is our light, not our darkness that most frightens us. We ask ourselves, 'Who am I to be brilliant, gorgeous, talented, fabulous?' Actually, who are you not to be? As we let our own light shine, we unconsciously give other people permission to do the same. As we are liberated from our own fear, our presence automatically liberates others.”

 

- Marianne Williamson

bottom of page