top of page

"There is no greater agony than bearing an untold story inside you"

- Maya Angelou

UPPLÄGG

Jag erbjuder alltid ett inledande förutsättningslöst och kostnadsfritt telefonsamtal på 20 minuter. Där avgör vi tillsammans om programmet passar dig och det är först därefter du beslutar om att gå vidare eller inte. Därefter ser upplägget ut så här:

 

 • Vi bokar ett första möte där jag mailar ut förberedande frågor som du fyller i och skickar in.
   

 • Möte 1 (online eller fysiskt): vi går igenom dina svar på frågeformuläret, sätter ett övergripande, individuellt mål med ditt coachingprogram samt kommer överens om när och hur ofta du vill träffas. Programmet pågår vanligtvis mellan 4 – 8 månader beroende på mötenas frekvens. Det är totalt 12 timmar fördelade på 8 tillfällen, alltså 1,5 timma varje gång (det går att ta möten på en timma också).
   

 • Möte 2 – 8: coaching varvas med utbildningspass och workshop-moment där du får tillgång till och tränas i alla verktyg och principer, kopplat till ditt mål och din vardag. Du ska lämna varje möte med konkret nytta och en ”action” att göra till nästa gång.
   

 • Mellan möten: hemuppgifter i olika former (bestäms gemensamt) där du tränar på det vi pratat om i din faktiska vardag.
   

 • Gång 8 (sista mötet): vi summerar programmet, dina insikter och lärdomar i en konkret ”hands-on” karta & kompass för din fortsatta resa framåt.

 

Plats

Vi möts antingen online på Skype/Zoom/Teams eller fysiskt 1-1 på mitt kontor i centrala Stockholm (vid behov kan vi även mötas på ditt kontor). Vi bestämmer tillsammans vad som passar bäst utifrån rådande omständigheter och dina behov.

 

Omfattning

Vi träffas under totalt åtta möten á 1,5 timma, totalt 12 timmar. Du har själv möjlighet att bestämma tempo, antingen genom ett möte en gång i månaden á 1,5 timma under åtta månader eller ett möte var tredje/varannan vecka, då kurstiden blir kortare. Det är dock alltid samma totala mängd tid oavsett vilket tempo du väljer.

 

Tillvägagångssätt

Programmet innehåller en mängd olika verktyg och övningar som du tränar i din vardag mellan våra träffar. Exakt vilka du ska fokusera på under och efter varje möte beslutas från gång till gång beroende på vad vi kommer överens om att jobba med just då. Oavsett ordning så kommer du få tillgång till hela DareToShine-verktygslådan och samtliga övningar, dock inte i en förväg bestämd ordning eftersom vi arbetar med aktuella frågeställningar. Detta för att göra inlärningen hands-on och direkt användbar i din vardag samt att det ska ge bestående resultat.

bottom of page