top of page

On-demand Executive Coaching

Som ledarskapscoach har jag stor erfarenhet av att coacha både manliga och kvinnliga chefer på hög nivå som snabbt behöver tillgång till de bästa verktygen för att hantera och lösa en situation eller ett dilemma.

 

Det kan exempelvis handla om att:

 

  • Du står i en specifik och extra utmanande situation just nu som kräver extra stöd och tillgång till dina ”superpowers”.

  • Du behöver hjälp att komma vidare i både tanke och handling för att hitta nya lösningar som leder framåt.

  • Du behöver stärka upp tron på dig själv och dina förmågor – så att du kan ”show up” i utmanande situationer med en stark och grundmurad inre tro på dig själv, som lyser igenom på utsidan och skapar förtroende hos andra.

 

On-demand Executive Coaching är för dig som inte är i behov av hela DareToShine Masterclass-programmet just nu men som ändå vill ha tillgång till de bästa verktygen anpassade till just din unika situation och personlighet.

bottom of page